Tłumaczenia – pisemne i ustne w Warszawie

Tłumaczenia inaczej przekład – wyrażenie w języku docelowym treści tekstu, także wypowiedzi ustnej, wyprodukowanego w języku źródłowym. Wyraz „tłumaczenie” można rozumieć jako proces przekładu jak i wynik tego procesu, inaczej przetłumaczony na inny język tekst. W innym znaczeniu tłumaczenie jest rozumiane jako wtórne wobec tekstu oryginalnego.