Jak informuje strona Urzędu Miasta Częstochowy, tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym częstochowskie placówki będą miały możliwość uczestniczenia w dwóch konkursach – na „miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością” oraz na „miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”. Nagrodą jest certyfikat przyznawany przez prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka.

Jakie placówki mogą przystąpić do konkursu?

Prawdę mówiąc, bodaj każde, które znajdują się na terenie Częstochowy. Od urzędów (I kategoria), miejsc kultury i rozrywki, obiektów sportowo-rekreacyjnych i bibliotek (II kategoria), poprzez restauracje, kawiarnie, sklepy, hotele (w tym także inne miejsca oferujące noclegi) i inne miejsca handlowo-usługowe (III kategoria) oraz placówki oświatowe (IV kategoria), kończąc na placówkach służby zdrowia (V kategoria).

Gdzie można zgłosić placówkę do konkursu?

Na stronie częstochowskiego Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczone są wnioski, które po wypełnieniu należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy (pokój 3.) w terminie nie późniejszym niż ostatni dzień października. Istnieje również możliwość wysyłki wniosku drogą pocztową na adres Kancelarii (ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa). Jest jeszcze trzecia droga dostarczenia wniosków – droga mailowa, ale tutaj koniecznością jest opatrzenie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym (adres e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl).

Kiedy konkursy zostaną rozstrzygnięte?

Jak informuje Urząd Miasta, uroczyste wręczenie certyfikatów: „miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością” oraz „miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” odbędzie się 21 listopada o godzinie 14.00. Gdzie? W sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.

Jest to już kolejna edycja konkursów. Zwłaszcza w kontekście konkursu dotyczącego redukowania barier architektonicznych można się cieszyć, że w Częstochowie wzrasta wrażliwość na potrzeby osób niepełnosprawnych o ograniczonych możliwościach ruchowych. Zachęcamy placówki do zgłaszania kandydatur!

0