Już blisko od roku w sklepach Google Play (Android) i iTunes (iOS) można pobrać polską aplikację DroneRadar. Ma ona na celu ułatwienie życia operatorom dronów, głównie poprzez monitorowanie lotu bezzałogowca oraz informowanie o aktualnej sytuacji w przestrzeni powietrznej.

Na czym to polega?

Jako użytkownik drona pobierasz na swój smartfon lub tablet aplikację DroneRadar. Przed każdym lotem rejestrujesz się w aplikacji, podając takie dane, jak imię i nazwisko, numer telefonu, model Twojego drona. Dodatkowo podajesz informacje na temat deklarowanego czasu lotu i wysokości, na jakiej będziesz operować swoim bezzałogowcem.

Warto nadmienić, że Twoje dane (dane operatora) udostępnione są wyłącznie uprawnionym służbom, które tym samym, w razie potrzeby, będą mogły nawiązać z Tobą kontakt.

Jak sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu

Po tym, jak aplikacja DroneRadar zlokalizuje Twojego drona na podstawie modułu GPS, otrzymasz informację na temat bieżącej sytuacji w przestrzeni powietrznej. System ostrzeżeń działa analogicznie do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogowym.

Innymi słowy – czerwona „lampka” informuje o zakazie lotu w strefie, w jakiej aktualnie się znajdujesz. „Lampka” żółta powiadamia o tym, że lot jest możliwy, ale istnieją pewne ograniczenia. Możesz je sprawdzić, klikając na ikonę Airspace, znajdującą się w dolnej części ekranu (masz tam między innymi numer telefonu do służb zarządzających przestrzeniami powietrznymi). I wreszcie – „lampka” zielona. Informuje o tym, że nie ma ograniczeń i można wykonywać loty do wysokości 150 metrów nad poziomem terenu.

Patronat organów państwowych

Na stronie internetowej aplikacji można spostrzec, że aplikacja DroneRadar posiada pozytywne rekomendacje m.in.: Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Z jakim odzewem wśród operatorów spotkała się aplikacja i czy rzeczywiście ułatwia im życie? O tym w innym wpisie.

0