Warstwy posadzek zaliczanych jako użytkowe pełnią rolę ochronną przed zanieczyszczeniami chemicznymi. Chronią także przed obciążeniami mechanicznymi. W zależności od występującej wilgoci w pomieszczeniach, posadzki powinny posiadać właściwą klasę pod względem antypoślizgowości.

Oznacza ona budowę wierzchnią warstwy, gdzie przy nachyleniu pod odpowiednim kątem ludzka noga w standardowym obuwiu przeznaczonym do robót nie ulegnie poślizgnięciu się. Rodzaje osłon antypoślizgowych określa się znakami od R9 do R13.

Posadzki chronią przed poślizgiem

Kolejnym czynnikiem, pełniącym ważną rolę w posadzkach znajdujących się w wilgotnych pomieszczeniach, jest ochrona przed możliwością zbierania się zanieczyszczeń ciekłych i stałych. Ich powstanie w jednym miejscu grozi niebezpieczeństwem poślizgu przechodzących osób. Zabezpieczenie możliwe jest dzięki powstaniu wolnej przestrzeni rozdzielonej między dwoma punktami wysokości w warstwie użytkowej danej posadzki.

Uznaje się podział na czwórkę klas wypełnienia przestrzeni, w których mowa o objętości przestrzeni zawartej w centymetrze sześciennym na decymetr kwadratowy powierzchni posadzki. Przykładowo w obiektach, gdzie produkuje się artykuły spożywcze właściwą klasą antypoślizgu będzie R11 lub R12. Z kolei w zakładach zajmujących się powstawaniem tłuszczów klasa powinna być najwyższa.

Posadzki – ostatnia warstwa Twoich podłóg
Posadzki – ostatnia warstwa Twoich podłóg

Posadzki betonowe dla wymagających powierzchni

Należy pamiętać, że warstwa w betonie podkładowym musi posiadać zabezpieczenie przed szeregiem zjawisk związanych z zachowaniem par i cieczy. Warstwa z ubitym piachem nie ogranicza wilgoci, o czym często się zapomina. Skuteczne może okazać się stosowanie warstw ze żwirem płukanym o konkretnym uziarnieniu lub pochodzącym z specjalistycznych kubełkowych membran.

Z kolei warstwa z betonem podkładowym powinna posiadać hydroizolację posadzkową. Przy tym procesie korzysta się m.in. z pap termozgrzewalnych, samoprzylepnych membran, oraz szlam o charakterze uszczelniającym.

Posadzki betonowe z warstwą termoizolacyjną

Przy warstwie termoizolacyjnej w sytuacjach, które jej wymagają, stosuje się materiały posiadające odpowiednio niewielki poziom odkształcalności przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości. Takim materiałem może być polistyren ekstrudowany – materiał o właściwościach izolujących ze spienionego polistyrenu, ceniony za bycie twardszym i mniej nasiąkliwym od styropianu. Należy pamiętać, że materiały bitumiczne, które wykorzystuje się przy izolowaniu nie powinny zawierać rozpuszczalników w warstwach betonu podkładowego. W takim wypadku rolę warstwy ochronnej dla posadzki, przy jednoczesnym braku obciążeń, może pełni standardowa folia budowlana izolacyjna.

W odwrotnym przypadku następuje konieczność skorzystania z specjalistycznie zgrzewanych przy złączach folii z twardych tworzyw sztucznych bądź membran, które posiadają wysoką odporność przed obciążeniami chemicznymi. Przeciwko takim balastom pierwszym oporem staje się warstwa użytkowa. Prawidłowe przygotowanie podłoża jest gwarantem długiego użytkowania.

Konsultacja: techmaposadzki.pl
Foto: PixaBay
0