Osoby pracujące w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii mogą ubiegać się o przyznanie zagranicznego świadczenia emerytalnego. Trzeba jedynie złożyć wniosek.

Kraje mają określone zasady nabywania prawa do emerytury. Jednym z warunków może być np. czas wykonywania pracy. Jeśli osoba spełnia ustalone kryteria, powinna ubiegać się o świadczenie emerytalne z danego państwa.

Jak mówi serwisowi InfoWire.pl Radosław Milczarski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):

„Kiedy chcemy uzyskać prawo do zagranicznej emerytury, składamy wniosek w ZUS lub – jeżeli mieszkamy poza Polską – analogicznej instytucji w danym kraju”.

Jeśli złożyliśmy pismo w ZUS, sprawdzi on zawarte w dokumencie informacje o naszym zatrudnieniu i przekaże do określonego urzędu zagranicznego, a ten wyliczy nam świadczenie emerytalne.

Gdy wyjeżdżamy do pracy za granicę, powinniśmy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju, które określają, jakie warunki musimy spełnić, aby otrzymać prawo do np. emerytury bądź renty. Wszelkie informacje na temat nabywania świadczeń i ich koordynacji znajdziemy na stronie ZUS.

Dołącz do klubu stulatka, czyli jak pomóc sobie w osiągnięciu długowieczności

0