Skanowanie laserowe to działanie, które za pomocą pomiaru laserowego określonych współrzędnych ogromnej liczby punktów, pozwala stworzyć zbiór wynikowy, czyli tzw. „chmurę punktów”, dzięki której możliwe jest przetworzenie go w trójwymiarowy model skanowanego obiektu.

Zastosowanie tej niesamowitej technologii sprawdza się między innymi w kartografii, pomiarach deformacji obiektów inżynierskich, inwentaryzacji architektonicznej, badaniach środowiska przyrodniczego, ale również archeologii i im podobnych.

Technika skanowania
Zbiór punktów określony jako chmura, to nie tylko współrzędne określonych elementów, ale także parametry związane z intensywnością odbicia, a także szeregiem innych informacji. Finalnym efektem tego rodzaju działania, ma być zatem nie tylko punktowy obraz, ale pany, mapy, rysunki, numeryczne modele terenu, filmy 3D, fotorealistyczne modele, zdjęcia panoramiczne o wysokiej rozdzielczości czy ortofotomapy, które stanowią dalsze przetworzenie skanowania.
Wykorzystywany w technologii skanowania skaner laserowy wyznacza płożenie punktów w określonym układzie przestrzennym wybranych współrzędnych, a także tzw. gęstość skanowania, którą wybiera użytkownik.
Nowoczesne modele skanerów pozwalają na zbieranie wielu dodatkowych informacji podczas wykonywania skanów, dlatego można dzięki nim uzyskać również dane na temat kolorów. W rezultacie możliwe jest uzyskaniu skanu w pełnej szacie kolorystycznej.

Zalety technologii skanowania laserowego obiektów
Do głównych zalet tej niezwykłej technologii warto zaliczyć przede wszystkim niezwykłą szybkość jej wykonywania. Skan może być bowiem wykonany za pomocą skanera 3D kilkakrotnie, co zmniejsza czas na realizację inwestycji. Kolejną zaletą jest doskonała szczegółowość i dokładność, bowiem pokryte punktami pomiarowymi powierzchnie pozwalają uzyskać pełną i niezwykle precyzyjną informację na temat kształtu i detali skanowanego obiektu.
Dzięki wykorzystaniu technologii skanowania laserowego możemy z łatwością przeprowadzać analizy, a kompletność danych pozwala zmieniać koncepcję projektu, bez konieczności dokonywania jego ponownych pomiarów – skan pozwala na reinterpretację chmury punktów i uzyskanie oczekiwanych efektów. Dodatkowym bonusem tego rozwiązania jest łatwość przechowywania danych, gdyż dostępny w postaci pliku z chmurą skany, pozwalają przechowywać informacje tak długo jak tego potrzebujemy, czyli np. do czasu poddania ich obróbce.
Rozwiązanie to obejmuje również znaczną oszczędność, bowiem generuje znacznie niższe koszty, aniżeli inne formy pomiarów. Szybkie i kompletne dane pozwalają zmniejszyć koszty realizacji, w porównaniu z innymi tradycyjnymi metodami inwentaryzacji.

http://inwentaryzacja3d.pl/

0