Tłumaczenia inaczej przekład – wyrażenie w języku docelowym treści tekstu, także wypowiedzi ustnej, wyprodukowanego w języku źródłowym. Wyraz „tłumaczenie” można rozumieć jako proces przekładu jak i wynik tego procesu, inaczej przetłumaczony na inny język tekst. W innym znaczeniu tłumaczenie jest rozumiane jako wtórne wobec tekstu oryginalnego.

Słowo „przekład” w języku polskim ma relatywnie wąski zakres znaczeniowy, używa się go zwykle mówiąc o sztuce przekładu czy artystycznym przekładzie tekstów literackich, natomiast słowo „tłumaczenie” jest bardziej ogólnym, może dotyczyć zarówno tłumaczenia ustnego, jak i pisemnego tekstów, zarówno specjalistycznych, literackich a także użytkowych.

Rozróżnia się dwa rodzaje tłumaczeń – pisemne polegające na tłumaczeniu tekstu pisanego oraz ustne polegające na tłumaczeniu myśli wyrażonych ustnie, albo jak w przypadku języka migowego za pomocą gestów.

Tłumaczenia pisemne to zrozumienie znaczenia tekstu napisanego w języku źródłowym i przygotowanie odpowiednika, który przekazuje to samo znaczenie w języku docelowym.

W trakcie tłumaczenia pisemnego należy wziąć pod uwagę kontekst kulturowy, różnice systemowe w obu językach, idiomy, różne systemy zapisu i alfabetu.najłatwiej tłumaczy się na język, który znamy, chociaż sama znajomość języka nie jest wystarczającą kompetencją do tłumaczenia, np. w przypadku tłumaczenia przysięgłe w Warszawie.

Tłumaczenia ustne bez wcześniej przygotowanego tekstu, na bieżąco, nazywa się tłumaczeniem symultanicznym – jednoczesnym, równoległym – uważa się za najtrudniejsze. Wymaga bardzo dobrej znajomości odmiany języka używanego w konkretnej sytuacji, jak również orientacji w kontekście wypowiedzi i temacie. Tłumaczenie symultaniczne charakteryzuje się tym, że osoba, której przemowa jest tłumaczona, nie przerywa żeby umożliwić tłumaczowi zabranie głosu. Jest ono wykonywane jednocześnie, równolegle. Są stosowane na dużych spotkaniach, tłumacze znajdują się w dźwiękoszczelnych kabinach.

0